TableScan Turbo Forums  

Go Back   TableScan Turbo Forums > Żylka71

Conversation Between Żylka71 and chinhem
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chinhem
  12-02-2018 07:12 AM
  chinhem
  Lần đầu luyện chế Dưỡng Tâm thảo, mất một canh giờ.
  dich vu hoa don dien tu tai quan phu nhuan
  dich vu hoa don dien tu tai quan go vap
  dich vu hoa don dien tu tai quan thu duc
  dich vu hoa don dien tu tai binh duong

  Nhưng lần này, hắn chỉ mất nửa canh giờ đă hoàn toàn luyện chế xong một gốc Dưỡng Tâm thảo, hóa thành ba giọt Dưỡng Tâm dịch màu xanh. Ngoài ra, trong Dưỡng Tâm đỉnh vẫn c̣n lại một phần dược khí, đủ để luyện chế thêm nửa giọt Dưỡng Tâm dịch.

All times are GMT -5. The time now is 12:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.